Propāna baloni

Drošība

Balonu apmaiņa

Varat justies droši

Ja tiek ievērotas lietošanas instrukcijas, propāns ir ļoti uzticams un drošs enerģijas avots. Risku galvenokārt rada nepareiza ierīču uzstādīšana, apkopes trūkums un neapstiprinātu piederumu izmantošana.

Visaptverošas drošības un kvalitātes sistēmas

Rūpīga pārbaude

Veicot propāna balona uzpildīšanu, tiek rūpīgi pārbaudīts balons un vārsts un, ja nepieciešams, veikta apkope. Brāķētie baloni tiek izņemti no pārdošanas. Pēc uzpildīšanas notiek balona svēršana pārbaudes nolūkos, kā arī spiediena pārbaude, lai konstatētu, vai nav noplūžu. Apstiprināts balona noblīvējums.

Plomba

AGA propāna baloniem tiek pievienota plomba, kas apliecina produkta kvalitāti. Ja plomba ir neskarta, balons ir pilns. Plomba arī samazina gāzes noplūdes risku un aizsargā vārstu.

Drošības vārsts

Visiem AGA gāzes baloniem ir drošības vārsts, kura uzdevums ir uzturēt balona iekšējo spiedienu. Ja balons pārkarst, vārsts izlaiž lieko spiedienu un novērš potenciāli bīstamas situācijas rašanos.

Aromāts

AGA propānam ir pievienots odorants, kas palīdz savlaicīgi konstatēt gāzes noplūdi.

Ieteikumi par drošību treileru īpašniekiem

Propāna balonu vienmēr glabājiet vertikāli

Nostipriniet balonu glabāšanas stāvoklī tā, lai tas nevarētu apgāzties. Motorizētos transportlīdzekļos var uzglabāt līdz 25 kg propāna.

Atcerieties par gada apkopi

Gada apkopi veiciet pavasarī, kad sākas treilera vai autofurgona izmantošana.

Uzstādiet gāzes detektoru

Nodrošiniet pareizu ventilāciju

Nodrošiniet, lai treilerī un propāna balona glabāšanas vietā vienmēr būtu pietiekama ventilācija. Kamēr uzturaties treilerī, balona uzglabāšanas vietas durvis nedrīkst būt noslēgtas.

Spiediena regulatora nominālais spiediens ir 30 mbar

Dzīvojamās telpās gāzes sistēmas nepieciešamais nominālais spiediens ir 30 mbar, un tur nedrīkst uzstādīt gāzes iekārtas ar citu nominālo spiedienu. Neuzstādiet sistēmu pašrocīgi, jo tas var būt bīstami!

Ieteikumi par drošību laiviniekiem

Propāna balonu vienmēr glabājiet vertikāli

Nodrošiniet, lai baloni nevarētu apgāzties vai pārvietoties.

Laivā ne vairāk kā 25 kg propāna

Laivā drīkst uzglabāt ne vairāk kā 25 kilogramus propāna. Dzīvojamās telpās propāna balonus novietojiet izolētā vietā ar tiešu izeju uz āru.

Laivā uzstādiet gāzes detektoru

Veiciet gada apkopi

Aparāta un šļūteņu izolāciju pārbaudiet vismaz vienreiz gadā.

Notīriet degli

Labi degoša propāna liesma ir zila. Dzeltena liesma un aizdedzināšanas problēmas norāda, ka deglis ir jātīra.

Izmantojiet tikai ierīces, kurās dedzināšana ir droša

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju

Sildītājiem un ledusskapjiem jāizveido slēgta sistēma, kurā degšanas gaiss tiek ņemts no āra un degšanas procesa gāzes tiek izvadītas tieši atmosfērā.

Ieteikumi par drošību mājas grilētājiem

Pārbaudiet, vai sistēmai nav noplūžu

Noplūdes ir visbiežākie negadījumu cēloņi. Izmantojot ziepjūdeni vai noplūdes konstatēšanai paredzēto AGA aerosolu, pārbaudiet, vai ir pievilkti stiprinājumi un šļūtenēm un savienojumiem nav noplūžu.

Aizveriet vārstu

Kad propāna sistēma netiek lietota, vienmēr aizveriet balona vārstu, lai novērstu gāzes noplūdi.

Balonam jāatrodas vertikālā stāvoklī

Propāna balonam ir drošības vārsts, kas novērš tā eksploziju degšanas gadījumā. Lai vārsts darbotos pareizi, balonam ir jāatrodas vertikālā stāvoklī gan lietošanas, gan glabāšanas laikā.

Nodrošiniet pareizu spiedienu

Izmantojiet spiediena regulatoru, lai propāna iekārtai nodrošinātu pareizu spiedienu. Mājas apstākļos ir nepieciešams 30 mbar zema spiediena regulators.

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju

Viena propāna kilograma sadedzināšanai ir nepieciešami 12 kubikmetri gaisa.

Nelieciet propāna balonus zem grila

Ja propāna balons tiek pakļauts pārmērīga karstuma ietekmei, drošības vārsts var atvērties un gāze var izplūst gaisā. Nenovietojiet balonu zem grila vai vietās, kur temperatūra var pārsniegt 65 grādus pēc Celsija, piemēram, stiklotā balkonā vai automobilī, kas atrodas saulainā vietā.

Neuzstādiet pašrocīgi

Propāns ir uzliesmojošs. Lai izvairītos no riska, uzstādīšana jāveic speciālistiem.

Ieteikumi par drošību mājas pavāriem

Gāzes balonu vienmēr glabājiet vertikāli, bērniem nepieejamā vietā

Balonam ir jāatrodas vismaz 1 m attālumā no plītīm, malkas krāsnīm un citiem līdzīgiem siltuma avotiem, kā arī vismaz 20 cm atstatumā no apsildāmām virsmām, piemēram, krāsnīm un radiatoriem.

Nodrošiniet labu ventilāciju

Gāzes balonu glabājiet, piemēram, virtuves skapī, kura augšdaļā un apakšdaļā ir ventilācijas atveres. Balonus nedrīkst uzglabāt gulēšanas zonās.

Nepieļaujiet balona uzkaršanu

Propāna balonu glabājiet vietā, kur tas nevar uzkarst, jo balona temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 °C.

Glabājiet noslēgtā skapī

Mājas ārpusē novietoti baloni ir jāglabā slēgtā skapī.

Neregulējiet pašrocīgi

Ar propānu saistītos uzstādījumus drīkst regulēt tikai apstiprināts gāzes uzņēmums.

Propāna šļūtene ir oranža

Izmantojiet tikai propānam paredzētās šļūtenes, kas ir piemērotas temperatūrai līdz –30 °C. Mājsaimniecībā izmantojamās propāna šļūtenes ir oranžas. Šļūtenes mainiet vismaz ik pēc 3 gadiem.

Izmantojiet alumīniju vai teflonu

Gāzes cepeškrāsnīs drīkst izmantot alumīnija vai teflona paliktņus. Turklāt cepamā papīra vietā izmantojiet alumīnija foliju un nodrošiniet, lai trauks neskartos pie cepeškrāsns aizmugures un sānu sienām.

SPIEDIENA REDUKTORA PIEVIENOŠANA KOMPOZĪTMATERIĀLA GRILGĀZES BALONIEM

Noņemiet vārsta vāciņu.

Nodrošiniet, lai spiediena reduktora slēdzis būtu aizvērtā stāvoklī.

Pievienojiet spiediena reduktora klikšķināmā vārsta balonam, paceļot fiksējošo uzmavu un uzliekot reduktoru uz balona vārsta.

Bīdiet fiksējošo uzmavu uz leju, līdz dzirdams klusināts klikšķis. Reduktoru var uzstādīt uz balona ar skrūvējamo ventili, griežot fiksējošo skrūvi pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

Pabīdiet spiediena reduktora slēdzi atvērtā pozīcijā, un tad varat lietot attiecīgo gāzes ierīci.