Propāna baloni

Drošība

Balonu apmaiņa

Balonu apmaiņa

Informācija ir pieejama MyAGA.lv lapā vai sazinoties ar Klientu servisa centru pa tālruni 80005005.

SPIEDIENA REDUKTORA PIEVIENOŠANA KOMPOZĪTMATERIĀLA GRILGĀZES BALONIEM

Noņemiet vārsta vāciņu.

Nodrošiniet, lai spiediena reduktora slēdzis būtu aizvērtā stāvoklī.

Pievienojiet spiediena reduktora klikšķināmā vārsta balonam, paceļot fiksējošo uzmavu un uzliekot reduktoru uz balona vārsta.

Bīdiet fiksējošo uzmavu uz leju, līdz dzirdams klusināts klikšķis. Reduktoru var uzstādīt uz balona ar skrūvējamo ventili, griežot fiksējošo skrūvi pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

Pabīdiet spiediena reduktora slēdzi atvērtā pozīcijā, un tad varat lietot attiecīgo gāzes ierīci.