Lietošanas noteikumi

Atruna

Visu šīs tīmekļa vietnes saturu, tādu kā teksts, attēli, grafiki, skaņa, animācijas un video, ieskaitot korporatīvos logotipus un zīmolus, kā arī AGA tīmekļa lapu izkārtojumu, aizsargā preču zīmju likums, autortiesību likums un citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šo lapu satura, tostarp kadrēšanas vai jebkādu kadrēšanas metožu lietojuma, izplatīšana, mainīšana vai kopēšana ir aizliegta.

Ar tīmekļa vietnes starpniecību netiek piešķirtas nekādas licences tiesības vai citas tiesības attiecībā uz vietnē iekļautā intelektuālā īpašuma, ieskaitot zīmolus un autortiesības, lietojumu. Šī aizsargātā intelektuālā īpašuma kopēšana, izplatīšana, reproducēšana, pārsūtīšana un cita veida lietošana nav atļauta bez AGA rakstveida atļaujas; tāpat arī pārējo tīmekļa vietnes saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, mainīt vai darīt pieejamu trešajām pusēm. Jo īpaši tekstu, teksta sadaļu vai vizuālā materiāla lietošanas nolūkā ir nepieciešams iepriekšējs AGA apstiprinājums.

AGA skaidri un nepārprotami norāda, ka dažus tīmekļa vietnē esošos attēlus aizsargā trešo pušu autortiesības.

Tīmekļa vietnes lietotājam skaidri un nepārprotami ir atļauts izveidot vienu kopiju savam personiskajam nekomerciāla rakstura lietojumam, ja vien kopēšanas gaitā netiek mainīts saturs un tiek saglabātas visas atsauces uz rūpnieciskā īpašuma tiesībām attiecībā uz kopijām vai ja šādas atsauces tiek ievietotas, izmantojot tikai un vienīgi izrakstus no tīmekļa vietnes. Paziņojumu presē un citu dokumentu, kas klasificēti kā publiski dokumenti, saturu drīkst izmantot publiskā saziņā. Tas neattiecas uz tādām šo publisko dokumentu daļām, ko aizsargā preču zīmju likums, autortiesības vai citi tiesiskie normatīvie akti.

AGA pastāvīgi pārbauda un atjaunina savā tīmekļa vietnē sniegto informāciju. Lai gan tiek pieliktas visas vajadzīgās pūles, AGA nevar garantēt, ka tīmekļa vietnē nav kļūdu. Tādēļ uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību un nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz to, ka sniegtā informācija ir aktuāla, precīza vai pilnīga. Tas pats attiecas uz citām tīmekļa vietnēm, kam iespējams piekļūt, izmantojot hipersaiti no AGA vietnes, neatkarīgi no tā, vai šīs vietnes pieder saistītajiem uzņēmumiem vai trešajām pusēm. AGA neatbild par šādām tīmekļa vietnēm, un AGA neatbild par šo citu tīmekļa vietņu operatoru pieņemto datu aizsardzības kārtību.

AGA patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma veikt grozījumus vai papildinājumus sniegtajā informācijā vai datos.
AGA jebkurā laikā var liegt piekļuvi savai tīmekļa vietnei. AGA nesniedz nekādas garantijas, ka tā tīmekļa vietnes pieejamība būs nepārtraukta.

Lai gan AGA pieliks visas pūles, lai tā tīmekļa vietnē nebūtu vīrusu, uzņēmums nevar sniegt nekādas garantijas par to, ka vīrusu patiešām nav.
Lai sniegtu mums iespēju izpildīt Jūsu informācijas pieprasījumus, no Jums var tikt lūgts sniegt savus personiskos datus. Visus šādus datus jūs sniedzat absolūti brīvprātīgi. Šie dati tiek lietoti tikai un vienīgi nolūkā izpildīt Jūsu informācijas pieprasījumu, un tie tiek vākti, saglabāti, apstrādāti un lietoti saskaņā ar Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību.