Datu aizdardzība

Aizsargājiet savus personiskos datus!

Pamatnostādnes
Priecājamies, ka apmeklējat AGA tīmekļa vietni un interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem. Mums ir nopietna attieksme pret Jūsu personisko datu aizsardzību, un mēs paļaujamies uz mūsu savstarpējo sadarbību. Jūsu privātuma aizsardzība mums ir ārkārtīgi svarīga. Tādēļ varat būt droši, ka ievērojam likumā noteiktās prasības attiecībā uz datu aizsardzību. Mūsu darbinieku pienākums ir visu informāciju apstrādāt konfidenciāli, un datu aizsardzības un datu drošības jomā viņi saņem regulāru apmācību. Turpmākajās sadaļās vēlamies īsumā paskaidrot, kā aizsargājam visus personiskos datus un ko tas nozīmē Jums, kad lietojat mūsu informāciju tiešsaistē.

Piekļuves dati
Atverot mūsu interneta lapas, AGA saņem piekļuves datus, kas tiek saglabāti aizsardzības nolūkā un palīdz identificēšanā. Minētie dati ir šādi:

Šie dati tiek analizēti, lai mēs varētu iepazīties ar lietotāju uzvedību un to izvērtēt. Šajā procesā mēs neizmantojam personiskus datus savā labā.

Personiskie dati
Personiskie dati ir informācija, kas skaidri un nepārprotami tiek izmantoti, lai noteiktu Jūsu identitāti. Tie ietver tādu informāciju kā Jūsu vārds un Jūsu pasta vai e-pasta adrese. Vienīgais gadījums, kad mēs saglabājam Jūsu personiskos datus līdz ar Jūsu piekļuves datiem, ir tas, ja sniedzat šādu informāciju brīvprātīgi, piem., saistībā ar reģistrēšanos, aptauju, loteriju, kontaktziņu sniegšanu, reģistrēšanos jaunumu vēstules saņemšanai vai lai apstrādātu pasūtījumu tiešsaistē. Turklāt personiskie dati tiek izmantoti tikai nepieciešamajā apmērā un tikai likumīgi atļautā nolūkā, saistībā ar kādu esat sniedzis savu atļauju. Lai nodrošinātu Jūsu datu drošu pārsūtīšanu, drošības jomā tiek izmantotas šifrēšanas procedūras. Tas nozīmē, ka saziņu starp Jūsu izmantoto pārlūkprogrammu un mūsu pasūtījumu sistēmu, piemēram, nevar nolasīt citas personas internetā. Visi dati tiek ekskluzīvi saglabāti Linde Group speciāli aizsargātos serveros Vācijā.

 

Personisko datu nodošana trešajām pusēm

Dažus savus pakalpojumus AGA sniedz kopā ar izraudzītajiem partneriem. Uz šiem partneriem attiecas tās pašas stingrās likumā noteiktās prasības attiecībā uz datu aizsardzību, kādas jāievēro mums un kādas ir iestrādātas mūsu uzņēmuma datu aizsardzības koncepcijā. Personiskie dati tiek nodoti tikai šādos gadījumos:

Papildu informācija, piemēram, brīvprātīgi sniegta informācija par Jūsu primārajām interešu jomām, netiek nodota trešajām pusēm. Personiskie dati tiek nodoti valsts institūcijām un iestādēm tikai likumā vai juridiskajās saistībās noteiktajā apmērā.

Atsaukšanas tiesības
Ja rakstveidā pieprasāt, lai AGA vai par Jums atbildīgais uzņēmuma pārstāvis grozītu, pārtrauktu lietot vai dzēstu Jūsu personiskos datus, mēs to izdarīsim nekavējoties. Ja esat reģistrējies kā lietotājs, mēs turklāt piedāvājam Jums iespēju pašam skatīt savus datus un tos dzēst vai mainīt atbilstoši nepieciešamībai.

Sīkfaili
Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kādus lieto daudzas tīmekļa vietnes visā pasaulē. Sīkfaili tiek izveidoti tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā, un mūsu serveris tos izvieto Jūsu ierīces cietajā diskā. Mūsu sīkfaili nesatur informāciju par konkrētiem indivīdiem. Turklāt mūsu serveru ievietotos sīkfailus atkal varam nolasīt tikai mēs, nevis kāda ārēja tīmekļa vietne. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatīta uz automātisku sīkfailu akceptēšanu. Ja nevēlaties izmantot sīkfailu sniegtās priekšrocības, Jūs varat savā pārlūkprogrammā šo funkciju deaktivizēt. Varat arī pārlūkot mūsu tīmekļa vietni bez sīkfailiem. Tomēr tas var ierobežot dažu līdzekļu lietojumu.

Cits aktīvais saturs (piem., Javascript, ActiveX)
Javascript, ActiveX un citus tīmekļa vietņu kontroles elementus un skripta valodas, kas satur izpildes elementus, drošības apsvērumu labad var jebkurā laikā deaktivizēt, izmantojot pārlūkprogrammu. Navigācija mūsu interneta vietnēs joprojām ir iespējama arī bez Javascript.

Saites
AGA tīmekļa vietnes var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Lai gan mēs pieliekam visas pūles, lai pārbaudītu šīs tiešās saites, AGA neatbild par to tīmekļa vietņu saturu, uz kurām saite sniegta; tāpat arī AGA neatbild par to tīmekļa vietņu saturu, kurās ir saite uz mūsu tīmekļa vietni.

Ierobežojumi
AGA patur tiesības jebkurā laikā mainīt šīs datu aizsardzības vadlīnijas, ievērojot datu aizsardzības likuma noteikumus.